گر کرببلا نبوده‌ایم حال هستیم


گر شام بلا نبوده‌ایم حال هستیم


ای مردم عالم، همگی گوش کنید


تا آخر خون مطیع رهبر هستیم