مهدی جان !


روا بود که گریبان ز حجر تو پاره کنم ...


دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم ...


اللهم عجل لولیک الفرج


تا کسی رخ ننماید ز کسی دل نبرد


دلبر ما دل ما برد و ز ما رخ ننمود


اللهم عجل لولیک الفرج