امام صادق علیه السلام:


از سستی و بی قراری بپرهیز؛ که این دو، کلید هر بدی می باشند! کسی که سستی

کند، حقّی را ادا نکند؛ و کسی که بی قرار شود، بر حق صبر نکند.


                                                                                                   منبع: بحارالانوار ،جلد 75،صفحه 175