دانی که چرا صورت زهرا شده نیلی؟


می خواست رخش پیش عدو زرد نباشد


ای کاش یکی بود در آن کوچه و می گفت


آن کس که به زن حمله کند، مرد نباشد


(شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تسلیت باد.)