از پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) روایت شده است که فرمودند:  


سه کس در روز رستاخیز آن روزى که سایه اى جز سایه خداوند نخواهد بود در زیر عرش الهى خواهند بود.


عرض شد: یا رسول الله ! آنها چه کسانى هستند؟  


فرمود: آن کسى که اندوه غمزده اى از امت مرا برطرف سازد و کسى که سنت مرا زنده نماید و آن کس که فراوان بر من درود فرستد.

                                         

                   

                                                                       مواعظ العددیه ، ص 70، ص 413