سوال:حکم استفاده از قرص های هورمونی در ایام مبارک ماه رمضان، فقط به نیت این که کل ماه را روزه دار باشیم، چگونه است؟

 
جواب:استفاده از این قرص ها در صورتی که برای بدن ضرر نداشته باشد ، اشکالی ندارد و روزه هایی که در این ایام گرفته شده صحیح می باشد.(مراجع عظام تقلید)