مژده ای دل که شب میلاد کاظم آمده


، فاطمه بر دیدن موسی بن جعفرآمده


، کاظمین امشب چراغان ازوجود کاظم است


خانه ی صادق چراغان از حضور کاظم است


ولادت امام موسی کاظم مبارک باد