امام صادق علیه السلام:


تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها در هر روز پس از


 هر نماز نزد من محبوب تر ازهزار رکعت نماز در روز

 است.

 

                                                                                                                                                    کافی ج3 ص343