مولای من وقت آمدنت دیر شد

بیا این دل در انتظار فرج پیر شد

بیا این جمعه هم گذشت لیکن

نیامدی آیات غربتم همه تفسیر شد

بیا در دفترم به یاد تو نرگس کشیده ام

نرگس هم از فراق تو دلگیر شد

الهم عجل لولیک الفرج