نیمه ماه مبارک بس شرافت دارد امشب

چون خدا بر بندگان خود عنایت دارد امشب

جشن میلاد حسن(علیه السلام) در عرش اعلا گشته بر پا

زین سبب بر لیلة الاسرا شباهت دارد امشب