تویی هم مصطفی و هم محمد / تو را در آسمان نامند احمد


تو کانون صفا مرد یقینی / تو عین رحمه للعالمینی


عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک باد