امام هادی علیه السلام:

هر که از خود راضى باشد بدگویان او زیاد خواهند شد.