امام علی (علیه السلام) :

مردی به امام (علیه السلام) عرض کرد سفارشی به من نمایید. امام فرمود:

سفارش من به تو این است که کار خیر و نیک خود را هر قدر زیاد هم باشد هرگز بسیار مشمار

و گناه خود را هر قدر هم کم باشد اندک مشمار.                                                                                                                              تحف العقول صفحۀ 202