السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین علیه السلام


اینجا اگر نوکر شدی در عرش سلطان می شوی


زانـــــو بزن در محضرش طوفان میدان می شوی


نام حسیــــــــــن بن علی داروی درد عالم است


فطرس بگو یک یـــا حسین وَالله درمان می شوی

پی نوشت:
چند روزی نیستم میرم سفر.............

ممنون  که سر میزنید........................


ایام عزاداری ملتمس دعا هستم........................