آیا می‌دانید ما در طول زندگیمان ۱۸ کیلو پوست می‌اندازیم.


آیا می‌دانید مادران باردار از انگور و جوانه گندم و امگا ۳ استفاده کنند بچه‌های آن‌ها تیزهوش می‌شوند.


آیا می‌دانید وقتی شخصی در سریلانکا سرش را از طرفی به طرفی دیگر تکان می‌دهد یعنی باشه.


آیا می‌دانید غیرممکن است که بتوانید با چشم باز عطسه کنید.