امام علی (علیه السلام) :

تباهی و فساد اخلاق انسان ، به سبب همنشینی با مردم گمراه و بی دین است و اصلاح اخلاق انسان در معاشرت و دوستی با نیکان و صالحان می باشد .                                         

  طرائف الحکم جلد 1 صفحۀ 342