بـاز  آمد روز جمعه، روز  خـوب  انتظار

                                          التهـابی نـو کنـارِ جمعه های بی شمار

         باز هم مثـل تمام جمعه ها پیداست در

                                          چارچوب قاب  دل تصویر سبز  یک  سوار

         کاش  بودی ای سوار آشنـا  تـا نشکند

                                          شــانه هامان  زیر بــار  کـوله بار  انتظار

         بی تو  ای ختم تمام جاده ها، این روزها

                                          می شود احساسمان بادرد غربت همجوار

         صد خلیج از آبنوس  رنگها درقلب ماست

                                          ای زلال  پــاک ،  ای  آبـی  دریایی  ببــار

         یک  بغل  امّن یجیب  ناب  تقدیم  شمـا

                                         کاش  مولا  پــاره  می کردی حریر استتار

        با طلوعت عاطفه گل می دهد ،سبزینگی

                                         می شود دریـای  غربت با  ظهور  تو بخار

        بافه ای از نسترن ها می شود پیراهنت

                                         پیشکش در لحظه دیدار،  یک دامن بهار