امام علی (علیه السلام) :

موقعی که در مورد موضوعی دچار ترس شدی خودت را در آن مسئله بیانداز

زیرا اضطراب و دلهره ای که در وجودت برای مصون ماندن از آن خطر وجود دارد

به مراتب سخت تر است از ابتلا و درگیریت با آن موضوع .                                                                    نهج البلاغه حکمت 166