روز حفظ امنیت کشور، ملت و دستاوردهای انقلاب
بیانات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی):

روز قدس پشتوانه‌ امنیت کشور ما هم هست. این را همه‌ آحاد مردم عزیز ما بدانند؛

هریک نفری که روز قدس توی خیابان می‌آید، به سهم خود دارد به امنیت کشور و

امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش کمک می‌کند. روز قدس روز بزرگی است،

روزمهمی است. ان‌شاءاللَّه امسال، هم در کشور ما و هم در کشورهای اسلامی دیگر،

این روز،باعظمت‌تر از همیشه برگزار خواهد شد. ۱۳۹۰/۰۶/۰۲